Oferta dla osób fizycznych

Osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną, świadcząc usługi prawne w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego, w tym m.in.:
  • o zapłatę,
  • odszkodowawcze (komunikacyjne, błędy lekarskie, odszkodowania od szpitali)
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • z zakresu prawa rzeczowego,
  • z zakresu prawa autorskiego,
  • z zakresu prawa spadkowego (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu)
  • z zakresu prawa wekslowego,
  • przygotowywanie pism procesowych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (obejmujące reprezentację pracodawcy bądź pracownika w postępowaniu sądowym w sprawach o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i innych)
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in.:
  • o rozwód lub separację,
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
  • o władzę rodzicielską,
  • o podział majątku,
  • o alimenty,
 • postępowania egzekucyjnego obejmujące sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz występowanie w sprawach egzekucyjnych przed sądami, komornikami oraz innymi organami,
 • prawa administracyjnego