Oferta dla firm

Świadczymy usługi prawne na rzecz firm zarówno w formie kompleksowej i stałej pomocy prawnej, jak również doraźnych usług w zleconym przez Klienta zakresie. Nasza oferta skierowana jest zarówno do spółek prawa handlowego i cywilnego, jak i do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Obsługujemy podmioty nowopowstające oraz działające już na rynku. Jesteśmy zorientowani na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, w tym m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie zgromadzeń i dokumentów na zgromadzenia,
 • zmiany umów i statutów spółek,
 • bieżące doradztwo dotyczące działalności spółek,
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek handlowych i cywilnych,
 • postępowania rejestrowe w urzędach i rejestrach,
 • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji,
 • przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju,
 • połączenia i podziały spółek,
 • doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych,
 • postępowanie z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,

Dziedziną prawa, która pozostaje w szczególnym obszarze naszych zainteresowań zawodowych, są zamówienia publiczne. Posiadamy w tym zakresie duże doświadczenie, zdobywane zarówno przy udzielaniu pomocy prawnej na rzecz zamawiających, jak i wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.