O nas

Radca prawny
Justyna Abramczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych organizowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Radca prawny od 2008 roku.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. Uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wielokrotnie reprezentowała wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Od lat doradza również klientom w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, rodzinnego.

Ekspert w sprawach z zakresu dofinansowań otrzymywanych z funduszy europejskich, w tym regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Radca prawny
Karolina Więclewska-Cichońska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Radca prawny od 2008 roku.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Specjalista w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz autorskiego. Uczestniczyła w przygotowaniu i przeprowadzaniu po stronie zamawiających postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Reprezentowała wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Od lat doradza również klientom w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, pracy, rodzinnego.

Ekspert w sprawach z zakresu dofinansowań otrzymywanych z f unduszy europejskich, w tym regionalnych i krajowych programów operacyjnych.