Gdzie możemy otrzymać darmową poradę prawną?

prawnicy

Jeśli ktoś zastanawia się, kto będzie lepszy, adwokat czy radca prawny, to nie ma to większego znaczenia, bo różnice między nimi są niewielkie. W każdym przypadku można liczyć na zaangażowanie się w pro bono, czyli działania dla dobra publicznego. Nie każdego stać na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z obsługi prawnej. Warto wobec tego wiedzieć, jak uzyskać konsultacje z prawnikiem za darmo.

Darmowe porady prawne? Czy to możliwe?

Z porad prawnika korzysta się w różnych sytuacjach, ale niestety wiąże się to z koniecznością poniesienia niemałych kosztów. Niektórych osób po prostu nie stać na taki wydatek. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej. Można liczyć na otrzymanie odpowiedzi na szereg nurtujących pytań, pomoc w przypadku postępowania sądowego. W Polsce jest wiele punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Warto wobec tego sprawdzić ich lokalizację. Prawo jest niezwykle zawiłe, ale nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania. W przypadku darmowej pomocy prawnej można liczyć na wyjaśnienie wszystkich kwestii, pomoc w napisaniu pism urzędowych, ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub radcy prawnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Oczywiście trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Nie uzyska się pomocy przykładowo w sprawach dotyczących prawa celnego, handlowego lub działalności gospodarczej.

Kto może liczyć na otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej? Jakie trzeba spełnić warunki?

Bezpłatna pomoc adwokata lub doradcy prawnego jest dostępna dla osób poniżej 26. roku życia i powyżej 65 lat. Mogą na nią liczyć osoby, które w ciągu ostatniego roku korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, mające kartę dużej rodziny, będące kombatantami lub weteranami wojennymi. Jeśli ktoś stał się poszkodowanym na skutek katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej, to także ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej. Oczywiście trzeba najpierw zająć się formalnościami. Z dokumentacją należy udać się do wyznaczonego punktu bezpłatnej pomocy prawnej. Można go znaleźć na stronie internetowej dostępnej pod linkiem darmowapomocprawna.ms.gov.pl. Niezbędne informacje uzyska się również w urzędzie miasta lub gminy, starostwie. Oczywiście trzeba udowodnić, że jest się osobą, której przysługuje darmowa pomoc prawna. Wystarczające może być przykładowo okazanie dowodu osobistego, decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, legitymacja weterana itd. Należy od razu zaznaczyć, że czas oczekiwania na uzyskanie pomocy prawnej może być różny, w zależności od liczby zgłoszeń

  • 26 października 2022